Ủy ban nhân dân tỉnh họp triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành

             Thực hiện Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 10/4/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2017 và Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Để công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hiệu quả cao, ngày 12/5/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiến hành họp các sở, ban, ngành có liên quan để triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2017.

Ông Vương Văn Trợ- PGĐ Sở Tư pháp trình bày những vấn đề cần các sở, ban ngảnh tỉnh cho ý kiến

Ông Vương Văn Trợ- PGĐ Sở Tư pháp trình bày những vấn  đề cần  các sở, ban ngảnh tỉnh cho ý  kiến

           Với quyết tâm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tại địa phương, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan đã bàn và thống nhất triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với các nội dung sau:

            Thứ nhất, Về lựa chọn doanh nghiệp để theo dõi, hỗ trợ. Tiêu chí để UBND tỉnh Tây Ninh lựa chọn doanh nghiệp là các doanh nghiệp được tổ chức, hoạt động trong khoảng thời gian 02 năm (tính từ thời điểm được thành lập) với các ngành nghề sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – thương mại, thông tin – truyền thông và xây dựng để tổ chức hoạt động, theo dõi, hỗ trợ. Đặt biệt là các doanh nghiệp được thành lập để thực hiện ý tưởng dựa trên công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới, sáng tạo để hoàn thiện sản phẩm mới, có tính rủi ro cao ở giai đoạn trước khi thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nhưng gặp khó khăn về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật và lao động trong quá trình triển khai thực hiện ý tưởng kinh doanh.

             Thứ hai, Tăng cường công tác truyền thông của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đồng thời qua đó cũng giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương dễ dàng, chủ động liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn bằng các hình thức: Tổ chức đối thoại giữa Đại điện lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng với doanh nghiệp; Viết các tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, Trang thông tin “Theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh”, Trang thông tin các sở, ngành, tỉnh;  Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Tây Ninh.

            Thứ ba, Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2017 cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

             Thứ tư, Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành các chính sách về thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại một số huyện, thành phố (có doanh nghiệp đóng trên địa bàn) và các sở, ngành tỉnh.

             Thứ năm, Tăng cường theo dõi, xử lý thông tin các vụ việc, phản ứng chính sách một cách kịp thời, hiệu quả thông qua tổ chức khảo sát những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

             Thứ sáu, Tổ chức khảo sát những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

             Thứ bảy, Rà soát, đối chiếu với các quy định trong việc giao ban hành các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp- thương mại, thông tin- truyền thông, xây dựng, lao động trong lĩnh vực, ngành mình phụ trách. Qua đó đánh giá việc tổ chức thi hành đối với các văn bản này (kể cả văn bản quy phạm và văn bản cá biệt).

PHÒNG QLXLVPHC&TDTHPL

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com