KẾT QUẢ 05 NĂM THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây được viết tắt XLVPHC) được ban hành năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013. Đây là một trong những cơ sở quan trọng giúp chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong quản lý hành chính của Nhà nước. Trong 05 năm qua, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai và thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính kịp thời và đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau:

Thứ nhất, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hàng năm trên cơ sở quy định tại Điều 17 Luật XLVPHC về trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác THPL về XLVPHC, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật XLVPHC; Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các các sở, ban ngành tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý XLVPHC theo quy định tại kế hoạch; yêu cầu UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác THPL về XLVPHC ở địa phương mình quản lý. Việc ban hành kế hoạch sớm, chi tiết đã giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý XLVPHC có tập trung, kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ hai, Công tác phổ biến pháp luật và tập huấn về XLVPHC. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Các đơn vị trong địa bản tỉnh tổ chức tuyên truyền thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trực tiếp cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tập trung chủ yếu vào các đối tượng là người dân ở các xã vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn…(hơn 10.078 cuộc); Cấp phát hơn 23.000 tờ gấp, tờ bướm pháp luật về Hỏi đáp Luật Xử lý vi phạm hành chính; 1800 bộ đề cương giới thiệu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Xây dựng phát sóng 05 chuyên mục tuyên truyền cho nhân dân việc thực hiện các quy định xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, công tác tập huấn cũng được thực hiện thường xuyên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Công tác kiểm tra, thanh tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được các đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm tra, thanh tra các Đoàn kiểm tra đã kịp thời kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính, qua đó giúp cho công tác thi hành pháp luật XLVPHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện nghiêm minh, chặt chẽ, kịp thời và triệt để hơn.

Song song với việc triển khai, tuyên truyền, tập huấn, pháp luật về XLVPHC thì công tác xử phạt vi phạm hành chính cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh. Một số hành vi vi phạm phổ biến trên địa bàn tỉnh đối với các lĩnh vực cụ thể: Một là lĩnh vực xây dựng vi phạm về: Xây dựng không có giấy phép, không trang bị bảo hộ cho người lao động theo quy định, không thực hiện đúng các quy định về điều kiện, năng lực hoạt động, hành nghề, không để vật liệu đúng như biện pháp thi công đạ được chủ đầu tư phê duyệt; hai là lĩnh vực thương mại vi phạm về: Kinh doanh không có giấy phép kinh doanh, kinh doanh không đúng theo nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, giá bán cao hơn giá niêm yết; ba là lĩnh vực môi trường vi phạm về: vi phạm về xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn cho phép; khai thác khoáng sản không có giấy phép, khai thác khoáng sản khi giấy phép đã hết hạn; bốn là lĩnh vực lao động vi phạm về: Không xây dựng thang, bảng lương; không ký kết hợp đồng lao động; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; không khai báo việc sử dụng lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước; không bố trí thời gian làm việc cho cán bộ không chuyên trách hoạt động công tác công đoàn; huy động người lao động làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định của Bộ Luật lao động; năm là lĩnh vực an ninh trật tự và trật tự, an toàn xã hội vi phạm về: làm mất, hư hỏng hộ chiếu phổ thông, qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh; lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy; thiếu tinh thần trách nhiệm để hoạt động mại dâm xảy ra tại cơ sở kinh doanh do mình quản lý, đánh bạc, ma túy, gây rối, trộm cắp tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và hoạt động quá giờ quy định; sáu là lĩnh vực giao thông vận tải vi phạm về: vi phạm quy tắc giao thông; dừng, đỗ xe sai quy định; vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ; vi phạm quy định về vận tải đường bộ, chở hàng vượt tải trọng, kích thước thiết kế.

Về công tác báo cáo định kỳ hàng năm, do từ năm 2015 báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính áp dụng mẫu mới theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật nên tiêu chí thống kê số liệu trong báo cáo từ năm 2012 đến năm 2014 khác với số liệu thống kê trong báo cáo từ năm 2015 đến nay. Qua số liệu thống kê cho thấy, số vụ vi phạm hành chính qua các năm có xu hướng năm trước giảm so với năm sau, số đối tượng vi phạm cũng giảm, đặc biệt là đối tượng vi phạm là cá nhân có xu hướng giảm.

 

Năm Số vụ vi phạm Số đối tượng vi phạm
2012 19.513 vụ 19.925 đối tượng

(cá nhân 19.024 đối tượng)

2013 27.421 vụ 29.922 đối tượng

(cá nhân 29.468 đối tượng)

2014 32.081 vụ 33.882 đối tượng

(cá nhân 33.196 đối tượng)

2015 32.326 vụ 33.656 đối tượng

(cá nhân 33.062 đối tượng)

2016 28.834 vụ 30.637 đối tượng

(cá nhân 29.664đối tượng)

6/2017 10.662 vụ 11.469 đối tượng

(cá nhân 10.993 đối tượng)

 

Qua kết quả xử phạt vi phạm hành chính cho thấy việc áp dụng các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương đang dần đi vào nề nếp, các vụ việc xảy ra nhìn chung được phát hiện và xử lý kịp thời, trình tự, thủ tục xử phạt thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xử phạt đúng người, đúng hành vi vi phạm, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước của địa phương. Việc XPVPHC thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, TTATXH, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra được khắc phục kịp thời, góp phần đảm bảo việc lập lại trật tự pháp luật, thiết lập kỷ cương, ổn định xã hội, phát triển kinh tế./.

Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com