Số 1975/QĐ-UBND

Ngày 25/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com