780/KH-STP

Ngày 04/4/2022 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 780/KH-STP tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022.

Theo Kế hoạch số 780/KH-STP, thì Hội nghị triển khai, tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật sẽ xoay quanh các nội dung như: Triển khai các văn bản pháp luật mới; Quy trình, kỹ năng về nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản QPPL và TDTHTHPL; Giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng văn bản QPPL và TDTHTHPL….

Hội nghị sẽ được tổ chức 02 ngày (14, 15/6/2022).

Phương Loan

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com