Thống kê

92/QĐ-UBND

Quyết định số 92/QĐ-UBND, ngày 04/5/2016 của UBND thành phố Tây Ninh ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

330/QĐ-UBND

Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND huyện Gò Dầu ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện Gò Dầu

884/QĐ-UBND

Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND huyện Dương Minh Châu Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com