Tin tức – Sự kiện

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật

Để đánh giá khách quan, tòa diện, đầy đủ kết quả đạt được trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cũng như những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thời gian vừa qua từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2013/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư…Xem thêm

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

Qua tổng hợp kết quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nổi lên một số quy định của pháp luật chưa rõ ràng, gây khó khăn cho các cơ quan áp dụng pháp luật, cụ thể như sau: -Về gia hạn thời gian ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, Điều 66 Luật XLVPHC Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66: “1….Xem thêm

THỰC TIỄN CÔNG TÁC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Ở TÂY NINH.

Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 đã góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử phạt vi phạm hành chính; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho việc thực…Xem thêm

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com