Số văn bản Trích yếu Tải xuống
500/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

554/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

617/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com