Số văn bản Trích yếu Tải xuống
130/KH-UBND

Ngày 15/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

118/KH-UBND

Ngày 12/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch số 118/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số 3300/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com