Số văn bản Trích yếu Tải xuống
Số 1975/QĐ-UBND

Ngày 25/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1975/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số 97/2017/NĐ-CP

Ngày 18/8/2017 Chính phủ có ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; có hiệu lực thi hành ngày 05/10/2017.

Số: 1853/QĐ-UBND

Ngày 10/8/2017. Chủ tịch UBND tỉnh Tây NInh ban hành quyết định số 1853/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com