Thông tin liên hệ: PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Địa chỉ: 302 Đường CMT8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 066.3813 633
Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com

Trang thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: 302 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh
Số điện thoại: 0276.3813 633 - Thư điện tử: phongqlxlhcstptayninh@gmail.com